ПФК ЦСКА АД официално бе обявен в несъстоятелност

Начало / Футбол / Бг Футбол / ПФК ЦСКА АД официално бе обявен в несъстоятелност

ПФК ЦСКА АД официално бе обявен в несъстоятелност и членството му в БФС трябва да бъде прекратено. Решението е взето на датата 9 септември. То подлежи на незабавно изпълнение, като клубът има 7-дневен срок да обжалва.

Решение от 9.9.2016

ОБЯВЯВА В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА прекратяване на дейността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.

ПРЕКРАТЯВА правомощията на органите на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА обща възбрана и запор върху имуществото на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК *****.

ПОСТАНОВЯВА започване на осребряване на имуществото, включено в масата на несъстоятелността на „Професионален футболен клуб Ц...“ АД, ЕИК ***** и разпределение на осребреното имущество.

Решението подлежи на незабавно изпълнение.

Решението подлежи на обжалване пред САС в 7-дневен срок от вписването му в търговския регистър.

Решението да се изпрати за вписване в търговския регистър и да се впише в нарочната книга по чл. 634в, ал.1 от ТЗ при СГС, и съобщения за същото да се изпратят на длъжника и синдика.

Коментари

12 Септ. 2016 - 16:59
Ай честито на цялата чорбарска пасмина в БНТ!

Коментар