Кралев обяви условията за конкурса за базите на ЦСКА (видео)

Начало / Футбол / Бг Футбол / Кралев обяви условията за конкурса за базите на ЦСКА (видео)

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев обяви условията, при които ще се проведе конкурсът за отдаване под наем на базите стадион "Българска армия" и комплекс "Панчарево". Желаещите да участват трябва да подадат документи най-късно до 17:00 часа на 11 декември, а офертите ще бъдат отворени два дни по-късно. Класирането ще бъде обявено на 3 януари 2018 година, а до седмица след това ще бъде подписан и договорът с ползвателя на базите.

"Търсим дружество с доказана история, с доказан произход на капиталите. Процедурата е отворена за всички. Не искам да коментирам конкретни юридически лица. Това е началото на конкурса. Повече коментари ще има след подаването на заявките за участие. Тези условия, които сме изложили, гарантират държавния интерес. Искаме ясни гаранции, че въпросният кандидат може да се справи с предложената инвестиционна програма. Предложената цена ще има най-голяма тежест (60 т.), програмата ще носи 30 точки, а общественият принос и стратегия - 10 точки”, заяви Кралев.

Кандидатите трябва да внесат депозит от 100 000 лева за участие. Базите ще бъдат дадени за ползване за 10 години, като този срок може да бъде продължен без нова процедура.

Началната месечна наемна цена за обекта е в размер на 60 000 лева без ДДС, като отделно от наема, в обекта следва да се извършат инвестиции в обем и стойност не по-малко от 1 милион лева без ДДС. Същите трябва да бъдат разпределени в процентно съотношение 70/30 съответно 70 процента за стадион Българска армия и 30 процента за Панчарево.

В конкурса за обектите могат да участват правни субекти, които отговарят на следните изисквания:
- Футболен клуб, който е регистриран като юридическо лице по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) и по Търговския закон (ТЗ), отговаря на изискванията за спортен куб, определени от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС).
- Член е на Българския футболен съюз.
- Кандидатът в конкурса трябва да няма просрочени публични задължения към НАП, както ликвидни и изискуеми публични задължения към държавата и общината. 
- Участникът в конкурса трябва да притежава необходимия професионален опит и техническа възможност за обезпечаване на дейността по използване на обекта по предназначение, дългосрочна стратегия за модернизация и ползване на обекта, както и отражението й върху развитието на физическото възпитание и спорта, съответно и доказан обществен принос на участника в спорта.
- Кандидатът следва да има уставен капитал не по-малко от 5 милиона лева и да е реализирал общо за последните 3 финансово приключени години (2014, 2015 и 2016-а) тригодишен оборот в размер не по-малък от 15 милиона лева без ДДС. В случай че кандидатът е лице, регистрирано по ЗЮЛНЦ, за него не важи изискването за уставен капитал.
- Липса на задължения към "Сердика спортни имоти" и спорове от съдебно естество със "Сердика спортни имоти" ЕАД към момента на провеждане на конкурса и или към момента на подписване на договора.

Вижте ТУК решението на ММС за конкурса за "Българския армия" и "Панчарево".

Фото: БТА

Коментар